FOTOĞRAF AKIMLARI – DİNAMİZM

(Dinamizm, fütürizm, vortisizm)

Bu yazmızda Fotoğrafda dinamizmi yaratan teknik unsurları ve tetiklediği yaklaşımlara değineceğim.  Şimdi Fotoğrafda Dinamizm konusuna birlikte bakalım:

DİNAMİK FOTOĞRAFIN ÖZELLİKLERİ

 • Dinamik fotoğrafta güçlü bir hareket izlenimi vardır.

  Fotoğraf: Uğur Ferhat Baloğlu

  Fotoğraf: Uğur Ferhat Baloğlu

 • Çoğunlukla çıplak gözle görülebilecek özel bir an değildir.
 • Pozlama süresinin yardımı (uzun veya çok kısa çekim süreleri) ile yaratılır.
 • En bilinen örnekleri, gece araba farlarının film üzerinde bıraktığı çizgi halindeki izler, bir semazenin dönerken veya balerinin hareketleri ile oluşan kütleler olabilir.
 • Gözün takip edebildiğinden daha hızlı hareket eden, fakat çekimde dondurulabilen görüntülerde dinamizm vardır. Merminin bir kütleye çartıktan sonra oluşan fiziki görüntüler gibi.

TARİHÇE

 • Fotoğraf: Harold Edgerton

  20. Yüzyılın başında,”dinamizm”, “hareket” gibi kavramlar devrimci sanat dünyasında çok önemli kavramlar oldular.

 • 1910 ve 1930 yılları arasındaki dönemde, resimdeki gerçekçilik Sanatçılar tarafından tamamen bir kenara bırakıldı.
 • Fotoğrafçılar, yenilikçi eğilimlerin sonucunda netsizlik, hareketli görüntüler, çoklu pozlama gibi, kamera teknolojisinin getirdiği olanakları yaratıcı bir biçimde kullandılar.
 • Bu etkileşimler içerisinde gelişen Fütürizm (ayrı bir başlık olarak işleyeceğiz) gibi doktrinler hem resimde hem de fotoğrafta kısa ömürlü oldular.
 • Elektronik flaş, renkli film ve zoom objektifler gibi yeni ürün ve fotoğraf  teknolojisindeki gelişmeler dinamizmin fotoğrafta uygulama olanaklarını artırdı.
 • Dinamik biçim, fotoğrafçılar tarafından çok değişik amaçlarla kullanıldı: Bazıları, dinamizmi spor etkinliklerinde hareketi veya bir dansın akışını gösterebilmenin doğal yolu olarak görürken, diğerleri belgesel fotoğraf ve reklam fotoğrafçılarının yaptıkları gibi saldırgan bir ilişki içinde kullandılar.

MODERN SANATIN DİNAMİZM ‘e ETKİSİ

 • 20. Yüzyılın ilk 20 senesinde yer alan bütün modern akımlar, çok ayrıntılı ve gerçekçi düşüncenin yansıtılması fikrini ortadan kaldırmayı amaçladılar.
 • Bunun yerine iki boyutlu, kendine özgü kuralları olan eserler ortaya çıkardılar.
 • 1910’da hakim olan akımlardan biri, modernleşme ve gelişime yönelmiş yeni bir yüzyılın duygusunu taşıyan optimizm (ayrı bir başlık olarak incelenecektir) oldu.
 • Daha yüksek binalar, daha hızlı taşımacılık, hareketli görüntünün keşfi, bilimsel fotoğrafçılık ve “snapshot”un doğuşu, insanı çevreleyen görsel kavramların değişimine yardım etti.
 • Sanatçılar keşfedilen yeni işlemlerin inceliklerini öğrendiler ve geleneklerle nasıl bağdaştırılabileceklerini araştırdılar.
 • Bu dönemde gelişen en önemli akım Kübizmdir (ayrı bir başlıkta incelenecektir). Kübizme göre, konular önemli olduğu düşünülen açı(lar)dan parçalanarak basitleştirilir.
 • Kübizm, Paris’te doğdu ve dinamizmle ilişkili İtalyan fütürizmi ve İngiliz vortisizmi (ayrı bir başıkta incelenecektir) gibi daha ufak bir çok akımın kaynağını da oluşturdu.

TEKNİK – SÜRE – MALZEME

 • Eadward Muybridge, hızlı hareket eden nesneleri fotoğraflayabileceği, daha ayrıntılı görüntü elde edebileceği hızlı mekanik obtüratörlü kameralar kullandı.
 • Etienne Jule – Marey hareketin 12 ayrı fazını tek bir film üzerine çekebilecek “disk obtüratör”ü yaptı.
 • Marey

  Marey

  1930’ların başlarında Massachusets Teknoloji Enstitüsünden Harold Edgerton, elektronik flaşta iki önemli konuda öncülük etti: Birinci özellik çok kısa süreli bir ışık vermesi, bu şekilde hareketi dondurup, kamera sarsıntısını yok etmesidir. İkincisi, seri flaşçakmalı stroboskopik özelliktir. Bu iki özellik Marey’in karmaşık özel kamerasının diğer sıradan kameraların yapabildiğinden daha fazla görüntüyü üst üste almasını sağladı.

 • Dinamik fotoğrafın birçok şekli, çok özel malzemeler gerektirmezler. 1/1000 sn’de çakan bir flaş, hareketi dondurmak için yeterlidir.
 • Ernst Haas

  Ernst Haas

  Ernst Haas’ın akıcı görüntüleri, seçtiği düşük obtüratör hızları ve kamerayı hareket ettirmesine dayanır.

 • Aynı şekilde Francisco Hidalgo’nun şehir görüntüleri bazen pozlama sırasında yaptığı zoom veya shift hareketleri hariç olmak üzere aynı şekildedir.
 • Eric Staller

  Eric Staller

  Eric Staller’in “ışıkla boyama”sı hız ve pozlandırması sırasında ışığın kare içinde yol alma hareketinin düzgünlüğünün birbirine uyumuna dayandırılır.

 • Fotoğrafta değişik ışık kaynaklarının beraber kullanılması durumunda, pozlamaya ve renge daha fazla dikkat edilmesi gerekir.
 • Anında görüntüyü veren test malzemelerini kullanmak, başarının poz süresine bağlı bulunduğu bir durumda karar vermek için çok gereklidir. Günümüz digital fotoğraf teknolojisinde bu durum Lcd ekran ve direkt bilgisayara anında aktarımlar ile çözümlenmiştir.
 • Dinamik fotoğrafta diğer bir teknik, normal pozlandırma süresini belli bir sayıya bölüp, kameranın veya konunun bu süreler içinde yerini değiştirmektir (Örnek: Eric Staller ‘in çalışmaları).

DİNAMİZM de ÖNEMLİ İSİMLER

Harold Edgerton

 • Bazı fotoğrafçılar için sopanın topa vurduğu veya bir damlanın suya / yüzeye değdiği anı durduran / donzuran dinamik fotoğraflar çektiler.
 • Bu tür fotoğraflar nesne analizinin en saf yoluydu / dur.

.

.

……

Eric Staller (www.ericstaller.com)

 • Çalışmalarında, “Işıkla boyama” sayesinde dinamik görüntüler yaratır ve gece elde edilen ışık izlerini kullanır.
 • Bu çizgiler boşlukta eğriler çizerler. Bazen 20 dakikalık uzun pozlandırmalarla elde edilirler.
 • Staller bu tür fotoğraflardan başka, pozlama sırasında gözün göremeyeceği olaylarla da ilgilenmiştir.
 • Bunlarda gerçek olanla olmayanı birleştirerek bir hareket veya şekiller grubunu anlatır.
 • Elde edilen fotoğraf baştan sona planlanmıştır. Her biri matematiksel, hassas bir yinelemedir. Tripoda takılı bir 35mm geniş açı ile çalışır ve daha ayrıntılı olarak istediği bölümler için ek pozlandırmalar yapar.
 • Fotoğrafın dışında Staller koreografi, mimari ve resimle de ilgilenir.
 • 1977’ye kadar danslı “doğaçlamalar” ve heykel görüntülerinin üç boyutlu projeksiyonlarını gerçekleştirmiştir.

………………………_____________________________________________________________________________________________

Andy Earl (www.andyearl.com)

 • İngiliz fotoğrafçı Earl hoşlandığı şekil, hareket ve renkleri anlatırken netlik ve netsizliği bir arada kullanır.
 • Tekniği, çok az bir gün ışığı ile elektronik flaşı birleştirmek ve elde taşınabilir kamerasını kısa poz süresi içinde hareket ettirmek olarak özetlenebilir.
 • Flaş, renkleri canlandırır, ışıklandırmanın gerçek dışı etkisini artırır ve ön planlarda daha fazla ayrıntı alınmasını sağlar. Geri planda, flaş etkisini kaybettiği için kameranın hareketinden dolayı görüntü hareketlidir.
 • Ancak bu etki nadiren gökyüzünde görülebilir. Bu tekniği tam olarak kontrol etmek imkansızdır. Earl bu şekilde rastlantısal olarak kareye girecek nesnelere izin verir.
 • Rastlantısallık ve şansın etkisi onun anlayışının bir parçasıdır.
 • Fotoğrafları aktiftir ve olaylarla doludur. Sıklıkla insanları ve hayvanları düzensiz bir şekilde çerçeveler.
 • Earl en çok 10×12.5 cm kamerasıyla çalışır ve her pozu 3-5 flaşla çeker.


___________________________________________________________________________________________

Ernst Haas (www.ernst-haas.com)

 • Ernst Haas, 1950’lerin başlarında zamanının büyük bir kısmını foto röportajlar yapmaya adadı.
 • Bu çalışmalar renkli olarak kitap ve dergilerde yayınlandı (Life…).
 • Önceleri hızlı çekimlerde problem yaratan düşük ISO Kodachrome kullandı. Hareketli görüntünün esprisini keşfetti.
 • Pan (Kaydırma) yaparak, dinamik hareket duygusunu yakalamayı başardı. Dörtnala koşan atlar, uçan kuşlar, tekneler, dövüşen boğalar ve her tür sportif faaliyeti yaratıcı bir şekilde ortaya koyabileceği bir teknik kullandı.
 • Haas “değişmek, benzerini ortaya koymamak” düşüncesine inanır.
 • Hareketli fotoğraflarında renk unsuru çok önemlidir.
 • Çalışmalarının büyük bir çoğunluğu, refleks olmayan 35mm bir kamerayla çekilmiştir. Bu onun, obtüratör açıkken hareketi izleyebilmesine yardımcı olur.

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Jacques Henri Lartigue (www.lartigue.org)

 • Fransız fotoğrafçı Lartigue, anlık görüntüleri fotoğraflayabilmek için çok hızlı emülsiyonlar ve çok kısa obtüratör süreleri seçer.
 • Akıp giden zamana karşı içgüdüsü ve yaşama olan sevgisi, fotoğraflarına bir endişesizlik, enerji ve neşe duygusu kazandırır.
 • Tanınmış fotoğraflarının çoğu Birinci Dünya Savaşı sırasında çekilmiştir. Bu fotoğraflar, yüksek hız kullanılmış aile ve arkadaş fotoğraflarıdır.
 • Lartigue, yakınlarının araba yarışı, uçuş, binicilik, tenis gibi hobileri ile uğraşırken fotoğraflarını çekti. Konu bulmakta zorlanmadı.
 • Fotoğrafların çoğunda dinamizm, çok kısa sürelerle yaratılır.


_________________________________________________________________________________

Barbara Morgan (www.afterimagegallery.com/morganandcallahan.htm )

 • Hareket ve biçim ilişkileri, dansta çok önemlidir. Çoğu zaman zaman fotoğrafçılar bunları dinamik görüntüler için yaratıcı bir şekilde kullanırlar.
 • Eskiden ressam olan Barbara Morgan, 1953’ten sonra tüm zamanını dans fotoğrafı çekmeye ayırdı. Bu sürecin başında bir dönem Martha Graham’la birlikte koreograf olarak çalıştı.
 • Morgan çoğunlukla stüdyoda çalışır. Fotoğraflarında kullanılan ışık, kontrol altındadır. Birçok stüdyo flaşı olduğu gibi ayrıca stroboskopik flaşlar da kullanır.
 • Bu bileşim, şeklin basitleştirilişini, sembolleştirmeyi ve vermek istediği tadın daha iyi görülebilmesini sağlar.
 • Morgan, Ansel Adams’ın yolunu izleyerek sonucu önceden görerek fotoğraf yapmıştır.
 • Morgan’ın diğer önemli eserleri, yakın çekim bitki ve manzara fotoğraflarıyla dansçıların görüntüsünü birleştirdiği çalışmalarıdır.

Reklamlar
Comments
4 Responses to “FOTOĞRAF AKIMLARI – DİNAMİZM”
 1. nursen eray dedi ki:

  Çok teşekkürler bilgileri bizimle paylaştığınız içinin

 2. Zuhal Canyurt dedi ki:

  tesekur ederim bilgilerinize:))

Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] Objectivity) ·         Belgesel Yaklaşım (Documentary Photography) ·         Dinamizm ·         Fütürizm ·         Vortisizm ·         Strüktüralizm […]Yorum yapın / Your Comments

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: