HDR FOTOĞRAF YAPALIM

HDR – High Dynamic Range – Yüksek Dinamik Aralık

Smoothing – Yumuşatma

Saturation – Doygunluk

Details Enhancer – Detay Geliştirici, güçlendirici.

Bu yazıızda HDR fotoğrafa birlikte bakacağız. Temel olarak, HDRI (High Dynamic Range Imaging) aynı konunun birden fazla pozunun (+ / – ) çekilerek 32 bitlik tek bir dosyada birleştirilmesinden ibaret bir işlemdir.

Tek bir fotoğrafda kameralarımız ınırlı sayıda tonu (dolayısı ile detayı) yakalarlar. Örneğin güçlü bulutların bulunduğu bir kayalığı fotoğraflıyor isek, Bulutları dikkate alarak pozlarsak kayalıklar koyu ve gölgeli, kayalıkları dikkate alarak pozlama yaparsak bu seferde bulutlar detaysız beyaz çıkacaktır. Bu durum insane gözünün sendör chipleri veya filmlere göre daha geniş bir ton aralığında göröesinden kaynaklanmaktadır. Bazen gözümüzün aydınlık ve karanlık bölgelerde gördüğü detayı kameramız ile tek bir fotoğraf ile alamayışımızın nedenleri buradan kaynaklanmaktadır (gözümüze göre daha dar dinamik aralıklara sahiptirler).

Çözüm ise, farklı poz değerlerinde birden fazla fotoğraf çekmektir. Normal bir poz çekiminden sonra, aydınlık bölgelerden detay almak için az pozlanmış bir fotoğraf daha çekmek ve karanlık bölgelerden detay almak için fazla pozlanmış bir fotoğraf daha çekmek. Nihayetinde çekilenleri gölge ve aydınlık bölgelerden tüm detayı alacak şekilde daha zengin bir ton aralığı oluşturarak biraraya getirmek.

İlk olarak kaynak görüntülere ihtiyacımız var. Bu görüntüleri kameramız ile çekebiliriz. Farklı poz değerlerinde çekilmiş enaz 2 fotoğrafımız olmalı. Bunun için kameranızın bracketing fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Küçük aralıklarla çekilmiş (1/3 veya1/2 )çok sayıda fotoğraf ile daha fazla ton zenginliği alırsınız.

Picture 1Kontrast bir görüntüyü fotoğraflamış olsanız, en iyi pozlamayı yapsanız dahi görüntüdeki aydınlık yerler detaysız beyaz, gölgeler ise düz ve detaysız siyah çıkacaktır. Veya, kontrastı düşük görüntüde aydınlık ve karanlık yerlere doğru dinamik aralığı geliştirerek ton zenginliğini ve kontrastı artırmak mümkündür. HDR Yazılımları bu probleminizi iki yoldan çözmenizi hedefler:

HDR Tone Mapping: Birden fazla pozdan yaratilmis bir HDR goruntude aydinlik ve karanlik yerlerden detay alma.

Exposure Fusion: Birden fazla farkli pozlanmis fotografdan dinamik araligi artirilmis bir goruntu elde etme.

http://www.hdrsoft.com/download.html#pmp linkinden yazımılımını indirebleceğiniz HDR uygulamalarından PHOTOMATIX Pro ile HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Sürecini aşağıdaki adımları izelyerek birlikte gerçekleştirelim:

1.HDR İŞLEMİNE TABİ TUTULACAK DOSYA SETİNİN ÜRETİLMESİ:

a.Makine ile çekim aşamasında:

 • Farklı poz değerlerinde (+ ve/ya – pozlamalarla) enaz iki fotoğraf çekilmesi gerekir.
 • Her bir pozun çekiminde, üç ayak üzerinde çekim yapılması gerekir.
 • Çekime başlanmadan önce manuel netlemeye geçilmeli ve bu sayede Netleme Noktasının değişmesi engellenmelidir.
 • Odak Uzaklıgı tüm farklı poz değerlerindeki fotoğrafların çekimi bitene kadar değiştirilmemelidir.
 • Farklı Pozlard çekim yaparken makinenizin AEB (Auto Exposure Bracketing) özelliğinide kullanabilirsiniz.
 • Çekilen fotoğrafların RAW ve/ya En Yüksek kalitede JPEG olması iyi sonuçların alınması için gereklidir.

b.Tek bir RAW fotoğraftan HDR da Kullanılacak Dosya Setinin Üretilmesi:

 • RAW işleme yazılımları veya dönüitürücüleri (Photoshop Camera Raw gibi) kullanarak Farklı poz değerlerinde (+ ve – pozlamalarla)  üretilen fotoğraflardan dosya seti üretebilirsiniz.
 • Photoshop Camera Raw Plug-in ‘de Exposure ibresi değiştirilerek + / – (daha fazla veya daha az) pozlanmış dosyalar üretilebilir.
 • Üretilen dosyaların Yğksek kalitede TIFF veya JPEG olarak üretilmesi başarılı sonuçlar için gereklidir.

Dosya Setinin Üretilmesinde Öneriler:

 • HDR de kullanılacak dosyalar ister çekim aşamasında, isterse bir RAW işleme yazılımında dönüştürülerek üretiliyor olsun, hepsi aynı formatta olmalı (Hepsi RAW, Hepsi TIFF veya hepsi JPEG…)
 • İster makine ile çekim aşamasında olsun ister tek bir RAW dosyadan farklı poz değerlerinde üretiliyor olsun. Küçük poz aralıkları ve fazla sayıda dosya ile çalışmak daha fazla ton zenginliği yakalamak için önemlidir (1 stop yerine 1/3 stop aralıkları kullanmak gibi).
 • Düşük ISO ayarlarında çekim yapmak HDR görüntüyü işleme aşamasında görüntü kalitesi üzerindeki kontrolünüzü  artıracaktır.
 • Makine ile çekim yolu ile farklı poz değerlerindeki kaynak fotoğrafların optik olarak üretildikleri, tek bir RAW dosya üzerinden üretilen farklı poz değerlerindeki dosyaların yazılım ile üretildiklerini unutmayalım. RAW dosya üzerinden üretilen farklı pozlardaki dosyalar ile yapılan HDR a yalancı HDR (pseudo HDR) adı verilmektedir. Elde edilen sonuç optik ile üretilende HDR görüntüde daha iyidir.

2.HDR GÖRÜNTÜNÜN ÜRETİLMESİ

a.Generate HDR Image komutu seçilir ve HDR uygulamasına tabi tutulacak dosyalar gelen kutucukta browse komutu ile seçilir.
b.HDR işlemine alınacak dosyaların Stop aralıkları seçilir ve/ya doğrulanır.
c.HDR dosyasının elde edilemesi öncesi gerekli ayarlar gelen HDR Options kutusunda yapılır.
i.Align Sources: eğer HDR da kullanılacak dosyalar üçayak üzerinde çekilmiş ise milimetrik sapmaların gidrilmesi ve tüm fotoğrafların üstüste örtüşmesi için bu seçenek işaretlenebilir.
ii.Reduce Choromatic aberrations: Ozellıkle gokyuzu gibi duz tonların icine agaç daları, yapılar girdiğinde kontrastın oldugu kesişim noktalarının renk sapmalarının düzeltilmesinde işe yarar.
iii.Attemt to Ghosting Artifacts: Çekim esnasında hareketli konu kadraj içinde var ise, hareketli konuyu tek kütle halinde toparlamaya çalışır. Çok efektif değildir. Durağan konular HDR için daha uygundur.
iv.Take Tone Curve of Coler Profile: farklı poz değerlerindeki fotoğraflardan HDR yapılırken işaretlenecek seçeneğimidir.
d.Ayarlar tamamlandıktan sonra Generate HDR komutuna basılır ve üzerinde çalışılacak  32 bit goruntu elde edilir. Gelen goruntu oldkca kotu gorunumdedır.
e.Elde edilen 32 bit dosya File – Save HDR as – isim verilerek .hdr extensionu ile saklanır (save edilir).
f.HDR Viewer kutusundan en altta Tone Mapping e basılır.
g.Tone Mapping Settings Kutusundan Global ve Local Ayarlar istenilen sonuç görüntünün elde edilmesi için yapılır. Gelen Kutuda Detail Enhancer ve Tone Compressor seçenekleri gelecektir. Tüm kullanabileceğimiz alternatifler iki ana başlık altında toplam yedi yöntemden oluşmaktadır:
i. Tone Mapping İşlemi:

1.Details Enhancer
2.Toner Compressor

ii.Exposure Blending

1.Average
2.Highlights & Shadows Auto
3.Highlights & Shadows Adjust (en fazla kontrol edilebileni ve ıyı sonuc vereni)
4.Highlights & Shadows 2 Images
5.Highlights & Shadows Intensive

Genelde Tone Mapping yönteminde Details Enhancer en iyi çalışan yöntemdir. Bu nedenle yazımızda bu seçeneği anlatmak üzerine yoğunlaşacağız.

Details Enhancer Yönteminin Uygulanışı:

1.Adım : Strength ve Light Smoothing:

•Genel Tonal degisiklikleri strength ve light smoothing ikilisi kontrol ettigi için ikisi birlikte ayarlanmalıdır.
•Fotografınızın daha doğal / geleneksel gorunmesini istiyorsaniz – Strength ayarını 25-50 arası belirleyin. Daha abartılı itkiler için 50-100 arası bir seçim yapın. Yüksek uygulama greni artıracaktır.
•Fotoğraflarınızın daha sürreal (gerçeküstü) görülmesini istiyorsanız – Light Smoothing ayarını High veya Very High seçin.

2.Adım: Color Saturation ve Luminosity:

•Görüntde genel doygunluğu ayarlamanızı sağlar.
•Luminosity fotoğrafın genel aydınlık ve karanlığına etki eder.
•Bu ayarlar atlanıp 3. Adım ve sonrasındaki adımlardaki işlemler yapıldıktan sonra yapılmalıdır. Veya,
•Diğer ayarlar bittikten sonra geriye dönüp bu ayarı tekrar değiştirebilirsiniz.

3.Adım : Tone Settings: Beyaz Nokta ve Siyah Nokta Ayarı:

•Bu ayarlar görselin En Koyu (Black Point) ve En Açık (Black Point) pixellerinin ne kadar daha koyu veya açık tonlara taşınacağını belirler.
•Fotoğrafın Genelinde global konrastı değiştirmemizi sağlarlar, ve
•Aynı zamanda orta tonların parlaklığına da etki eder.
•Gamma: Fotoğrafta genel koyuluk ve açıklığı belirlememizi sağlar.

4.Adım : Smoothing Settings:

•Görüntü üzerindeki etkisi bölgeseldir.
•Highlight Smootging ibresini sağa dogru itin ve aydınlık yerlerdeki etkilenmelsine bakın.
•Eğer etkilenen bölgeler geniş ise, mavi gökyüzü gibi, bu ayar halo etkisini kontrol etmek icin anahtar ayarımızdır.
•Bu ayar ile Halo etkisi yaratmadan, daha fazla surreal bir etki alabilmemiz icin Strength seviyesini daha fazla yükseltmemize imkan tanıyacaktır.
•Ayarı bozunmaları engelelyecek şekilde geri alın.
•Highlights Smoothing: Gölge yerlerde kontrastı güçlendirir
•Shadows Smoothing: Aydınlık yerlerde kontrastı güçlendirir.
•Shadows Clipping: Gölge yerlerde detay kayıparını kontrol eder. Yüksek değerlerde uygulamak gölge veya koyu yerlerde detay kayıplarına neden olur.

5.Adım : Micro Kontrast ve Micro Smoothing:

•Bu ayar ikilisini bölgesel kontrastı geliştirmede kullanırız.
•Maksimum düzeyde küçük-ölçekli kontrasta sahip bir fotoğraf görüntüsü yaratmak için, Microkontrastı (sertleştirir) sağ yönde yükseltin 10 ‘a kadar veya Micro-smoothing ‘i (yumuşatır) sol yönde düşürün.
•Lokal kontrastda daha yumuşak geçişli görüntüler için, Microcotrastı -10 a düşürün ve Micro-smoothing ‘i 30 a çıkarın.
•Her iki ayarıda aynı yönde ve benzer miktarlarda sağa veya tamamı ile sola kaydirmayin. Birbirlerinin etkisini yok edecekler.

6.Adım : Color Settings:

•Temperature: Kaynak görüntüye göre değiştirilen görüntünün genelinde renk ısısının ayarlanmasına etki eden geneli etkileyen bir ayardır. Görüntünün sıcak-turuncu, soğuk-mavi veya nötr karakterli olmasına neden olur.
•Saturation Highlights:  Color Sauration ibresinin belirlediği doygunluk miktarına bağlı olarak aydınlık bölgelerdeki doygunluğu ayarlamamızı sağlar.
•Saturation Shadows: Color Sauration ibresinin belirlediği doygunluk miktarına bağlı olarak karanlık bölgelerdeki doygunluğu ayarlamamızı sağlar.

7.Adım : Ayarlarınız Tamamsa Process butonuna basarak 16 bit TIFF dosya elde ediniz.

8.Adım : Elde ettiğiniz dosyayı saklayın.

3.DİĞER GELİŞTİRME VE DÜZELTME İŞLEMLERİNİ YAPIN:

document name 00And12more_tonemappedGerekiyor ise dosya üzerinde kırpma, perspektif düzeltme vs işlemler için başka bir görüntü işleme yazılımında düzeltme ve geliştirme işlemerini yapınız.

Dikkat edersek bazı ayarların görüntü genelini (global etki) etkiledikleri ve bazılarının bölgesel (local) etkileriin olduklarını görürüz.

Ayarlar üzerinde geriye dönülerek ince ayarlar çekilebilir (değiştirilebilir).

HDR fotoğraf üretirken kullanılan ayarların her fotoğraf için farklı sonuçlarının olması doğaldır. Farklı örnekle üzerinde çalışırken daha iyi muhakeme geliştirilecektir.

Ayarlarınızı yaparken Histogram görüntüsünün kenarlara yazlanmaksızın iç sınırlarda kalması daha az problemli ve ton zenginliği olan sonuçların ğretilmesini garantiler.

.

document name 00document name e15And8more_tonemapped PSD

 

 

 

 

 

7636 0.0-17636 1_tonemapped-1    7636 exposure fusion-1

Reklamlar
Comments
One Response to “HDR FOTOĞRAF YAPALIM”
Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] derse yer veriyor. Aklınızdaki pek çok sorunun cevabını bulabileceğiniz derslerden biri de HDR […]