FOTOĞRAF AKIMLARI – YÜKSEK SANAT DÖNEMİ (HIGH-ART) 1850 – 1870

Yüksek Sanat (High-Art) fotoğrafçılık yaklaşımı, fotoğrafın diğer sanat dalları gibi kabul görmesini arzulayan bir grup ingiliz fotoğrafçı tarafından kuruldu. Bu yaklaşım, resim sanatının halkın ilgisini daha çok çektiği ve aynı zamanda fotoğrafın da çocukluk yıllarını yaşadığı 1850-1870 yılları arasında taraftar topladı. Elde taşınabilir ekipman ve  malzemeler geliştirilip, yeni yetişen amatörler bu teknik malzeme yardımıyla eski düşünce biçimlerini zorlayınca, Yüksek Sanat etkisini yitirdi ve Pictorialist hareketin içinde gelişmesine devam etti.

KONU, AYRINTI ve SEMBOLLER

Başlangıçta konu ve nitelik bakımından olabildiğince resme benzeyen fotoğraflar kabul gördüler. Özel efektler sıkça kullanıldı.

Queen_Victoria_1887Viktorya döneminde (bakınız: Victorya Dönemi Türkçe veya ingilizce) ayrıntı ve kusursuzluk oldukça önemliydi. Bir çok ressam bu dönemde manzara ve diğer görsel çalışmalarında profesyonel fotoğrafçıların çektikleri fotoğraflardan faydalandılar. Yine bu dönemde fotoğrafçıların, iş yaptıkları ressamların çalışma yöntemlerinden etkilendiklerini de görüyoruz.

Bir öyküsü veya mesajı olan resimler, günün şiir, opera ve romanlarında popüler olan konuları işlemekteydi. Gerçek hayatta böyle sahneleri yakalamak imkansız olduğu için, fotoğrafçılar çözümlerini setlerini kendileri kurmada buldular. Bu dönemde fotoğrafçıların, stüdyo içi kurgu yaratmakta, model, kıyafet ve aksesuar hazırlamakta ustalaştıklarını görüyoruz.

Yüksek Sanat akımı fotoğrafçıları arasında, çoklu baskı (multiple printing) yöntemi çok yaygın bir şekilde kullanıldı. Görüntüdeki her unsur tek tek fotoğraflanıp, baskı sırasında tek bir kağıt üzerinde birleştirilidi. Çoklu baskı tekniğine zorlayan neden o dönemde kısık diyafram açıklıklarına dolayısı ile yüksek alan derinliğine ulaşılamaması da etkendi. Kompozisyonu oluşturan her bir bölüm ayrı ayrı çekilerek bu görintiler tek bir kağıt üzerinde biraraya getiriliyordu.

İngiltere’de orta Viktorya döneminde toplum, hangi konuların sanat çalışmalarına uygun olabileceği ile ilgili kesin bir fikre sahipti. Bu dönemde, sanatçılar duygu tarafı ağır basan konuları işlemeyi seçtiler. Sadece günlük hayattan kesitler sunan konuların işlenmesinden kaçınıldı.

1215242610rejlanderFotoğrafçılar ve ressamlar sık sık, şiir, efsane ve incil’den faydalandılar ve sahne alıntıları yaptılar. Oscar Rejlander’in birleşik fotoğrafı “Two Ways of Life” (1855) bu tarzda alegorik konu’ya iyi bir örnektir. 1850’lerde William Lake Price ve 1870’lerde Julia Margaret Cameron şiirsel konuları benimsemiş ünlü fotoğrafçılardır. Cameron, fotoğraf çalışmalarında Shakespare ve Tennyson’dan ilham alarak kurgualr yapmıştır. Amerika’da ise Fred Holland Day ‘in, İsa’nın hayatı üzerine büyük bir seri hazırladığını görüyoruz.

1858 first photomontage-Fading Away-Henry Peach RobinsonViktorya döneminde, ölüm temasına olan ilginin yoğunluğu Yüksek Sanat Fotoğraflarında da görülür. Robinson’un “Fading Away” (1861). 126969Rejlander’in “A Night out Homeless” (1857) ve 69854_296339Cameron’un “Pray God Bring Father Safely Home” (1870)  bunun tipik örnekleridir. Sanatsal değeri olduğu düşünülen bu konu yeni şekillenen fotoğraf grupları tarafından kullanıldı ve çalışmaları kabul gördü.

Bu dönemin ressamları fotoğrafta elde edilebilen ayrıntıdan etkilenirken, fotoğrafçılarda resimlerin içeriğinden etkilendiler. HPR-Lady-of-ShalottopheliaHenry Peach Robinson’un kompozit fotoğrafı  “The Lady of Shalott” ile Milliais’in “Ophelia” karşılaştırıldığında, “Ophelia”nın 9 sene önce yapıldığını görürüz. Cameron’da Shakespare’den sahneler seçmiştir. Resimde kullanılan semboller ödünç alındı. Örneğin, ölümü tasvir eden akşamüstü ışığına H.P. Robinson ‘un birçok fotoğrafında rastlanır. Görüntüde “keder” duygusunu yakalamak üzere hem Raphael öncesi resimde hem de Yüksek Sanat fotoğrafçılık yaklaşımı içerisinde çocuk figürü kullanılmıştır.

RAPHAEL ÖNCESİ DÖNEMİN ETKİLERİ

libertythe_voyage_of_life-_childhood-1842-thomas_coleSimge, Yüksek Sanat yaklaşımı içinde çok yoğun şekilde kullanıldı. Fransa’da bu Yüksek Sanat Yaklaşımı ‘nın ustası, ressam Delacroix‘nın “Liberty on the Barrycade” (1831)  ve Amerika’da Thomas Cole‘un “The Voyage of Life”  ve “Architect’s Dream” (1840)’de gerçekçilik ve hayal gücü aynı oranda biraraya getirilmiştir. Yüksek Sanat Yaklaşımı temelde bir İngiliz hareketidir. Ancak 1850’lerde “Raphaelite Brotherhood“un (Raphaelci Kardeşlik)çalımalarından etkilendiğini görüyoruz.

architecBrotherhood gibi oldukça popüler bir ismin altında toplanmış eski İngiliz Kraliyet Akademisi Sanat Okulu’nun genç öğrencileri, John Millais, William Holman Hunt ve Dante Gabriel Rosetti  Pre-Raphaelistlerdi. Üyeler, ciddi konular üzerinde ısrar ederek, roman ve şiirlerden bölümler işlemeyi seçtiler. Rönesans sonrası modern Avrupa resmine karşı olan bu grup, rönesans ve Rafael öncesi dönemdeki dini italyan sadeliğine dönüş yapmak istediler.

Joshua_Reynolds_Self_PortraitÖzellikle dramatik ışıklandırma, sterotip kompozisyon, kaba fırça darbeleri ile çalışmaları için İngiliz ressamları cesaretlendiren, Kraliyet Akademisinin ilk müdürü Sir Joshua Reynolds‘ın estetik kurallarına karşı çıktılar. Rubens ve Rembrandt zamanında üç boyutlu formu serbest geliştirebilmek için Reynolds’ı reddettiler. Gruptaki herkes tek tek farklılık göstermelerine rağmen, eski Hollandalı ustaların dünyevi konuları işlemelerini sıkıcı bularak, kullandıkları renk ve konuların çok ağır olduğu fikrinde de birleştiler.

Bu birliğin getirdiği en büyük yenilik, aileler ve arkadaşların gerçekçi tasvir edilmesiydi. Bunun yanında romantik ve dini konuları da işlediler. Bu yaklaşım kendini güçlü ve canlı renklerle belli eder. Kaba kontürler, gerçeğe yakınlık diğer özellikleridir. Millias ve Rosetti manzara ve portre resimlerinde, gerçeğe ulaşabilmek için fotoğrafları kullandılar. Doğayı taklit ederken kusursuzluk arayışları eleştirildi. Bu da fotoğrafın kabul edilmesine yol açtı.

Pre-Raphaelite’ler zengin orta sınıftan destek gördüler. Ayrıntı, parlak renkler, çok açık bir şekilde sunulan semboller ile verilen Viktorya dönemi değerleri bu stilin göze hoş görünmesini sağlıyordu.

YÜKSEK SANAT YAKLAŞIMINDA TEKNİK

Millais_-_PortiaKameraların teknik yetersizlikleri işlerini güçleştirdiği halde High-Art fotoğrafçıları, görüntünün bütününde netliğe önem veriyorlardı. 1850’lerin başında üzerine emülsiyon sürülen cam levhaların kullanılmasıyla Yüksek Sanat Yaklaşımı ‘nın ortaya çıkışı aynı zamana rastlar. Bu levhalar çok düşük hızlıydılar (Yaklaşık 1 asa) ve pek az objektifin diyafram açıklığı f:ll’den daha genişti. Çok uzun pozlama sürelerinin gerekliliği, konunun hareketsiz duruşunun korunması problemini ortaya çıkarıyordu.

Bütün bunlara ek olarak, uzun odak uzunluğuna sahip hantal kameralarda diyafram istenildiği kadar da kısılamamaktaydı. Bu durum ön ve arka planda ayrıntı almayı (yüksk alan derinliğini) zorlaşıyordu. Sonuç olarak fotoğrafın değişik bölümlerinin ayrı ayrı fotoğrafı çekiliyor ve baskı sırasında tek bir görüntü haline getiriliyordu. Farklı negatiflerden tek görüntü, montaj veya bir çok kere aynı kağıdın pozlanması ile çoklu baskı ile başarılıyordu.

Çoklu baskı tekniği (multiple printing): Manzara fotoğrafçıları, önceleri birden fazla negatiften baskı yapılyorlardı. High-Art fotoğrafçıları önce fotoğrafın taslağının, fotoğraf kağıdı üzerine çizildiği her şekil ya da şekil grupları için ayrı negatiflerden baskılar yapılan bir teknik kullandılar. Rejlander, “Two Ways of Life”ı yaparken 25 modeli ayrı gruplamalar yaparak çekti ve 40 x 79 cm’lik bir kağıt üzerine 30 ayrı negatiften baskı yaptı.

YÜKSEK SANAT YAKLAŞIMININ ÖNDE GELEN İSİMLERİ

DonkisotAmerika’da John Everett Mayall gibi bir kaç isim varken, High-Art’ın en önemli isimleri İngiltere’den çıktı. Asıl uygulayıcılar fotoğrafa geleneksel sanat eğitiminden geçerek geldiler.

William Lake Price

Suluboya ressamı olan William Lake Price, fotoğrafa 1854’te başladı. Özellikle “The Baron’s Feast” ve “Don Quixote”de olduğu gibi stüdyoda başarılmış fotoğraflarıyla büyük bir ün sağladı. Birçok negatifi birleştirerek fotoğraf yapan ilk İngiliz fotoğrafçısıdır. En başarılı çalışması, İngiliz Kraliyet ailesini de çalıştığı portrelerdir.

Fred Holland Day

Day,_Fred_Holland_(1864-1933)_-_The_crucifixion_-1898Yüksek Sanat Yaklaşımı ‘nın İngiltere’de güncelliğini yitirdiği 1890’ların sonuna kadar Amerikalı fotoğrafçı Fred Holland Day bu yaklaşımla fotoğraflar çekti. Konusunu İncil’den alan yüzlerce  fotoğraf  yaptı.  Bunlardan ” The Crufixion”  (l898) en ünlüsüdür. Bu fotoğrafta kendini,  çarmıha  gerilmiş İsa olarak gösterdi.

Oscar Rejlander

1872_Expression_F1142_figplate2Rejlander, önceleri sadece portre ressamı olarak çalışmasına rağmen “Two Ways of Life” isimli fotoğrafıyla çok çabuk ünlendi. 1853’te, resimlerinde kullanmak için fotoğrafa başladı. İki sene sonra ressamlığı bırakarak, İngiltere’nin Midlands bölgesinde bir fotoğraf stüdyosu açtı. Ressamların resimlerinde kullanmaları için  fotoğraflar çekti. Asıl amacı, diğer sanatçılara, fotoğrafın sadece teknik bir araç olmadığını göstermekti. En önemli çalışmalarından birisi, Charles Darwin için çektiği “The Expression of Emotion in Man and Animals“dır (1872)

Henry Peach Robinson

Sun Artist_06Resim eğitimi almış olan Henry Peach Robinson, 1851’de İngiltere’de “Great Exhibition”da daguerrotypeları gördükten sonra kolodyon tekniğiyle manzara fotoğrafları çekmeye başladı. Rejlander’den etkilendi. 1858’de fotoğrafın duyguları resim kadar iyi bir şekilde aktarabileceğini göstermeyi amaçladığı  bir sergi için fotoğraf üretmeye başladı. Bu fotoğrafların hepsi olmasa da, büyük bir çoğunluğu çoklu baskı yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. İlk ve en ünlenmiş olan çalışması “Fading Away” beş adet, “Dawn and Sunset” ise altı adet negatiften basıldı. Fotoğraflarda elde ettiği ayrıntı ve negatiflerin birbirlerine geçiş yerlerindeki uygulamalarında çok başarılıdır. Robinson, teknik ve teoriler hakkında “picture Making by Photography” (1884) gibi birçok kitap yazdı. Bu tarihten sonra, akademik resim kurallarına uygun bir şekilde, tek negatifle pictorial konuları çalışmaya başladı.

239234_550x550_mb_art_R0Julia Margaret Cameron

Cameron, çok çarpıcı aile, arkadaş portreleri yanında, High Art etkisinde stüdyoda kurgu fotoğraflar çekti. Bulunduğu dönemde toplumun, sembolizm ve duygusallık arzularını doyurdu. Daha önce portre çalışmalarını desteklemeyen “London Photographic Society” stüdyo çalışmalarını beğendi.

YÜKSEK SANAT FOTOĞRAF ÇALIŞMALARI VE SERGİLER

1850’lerin başında dünyada birçok fotoğraf grupları kuruluyordu (facebookdaki kadar olmasa da :). Bu grupların düzenlediği sergiler herkese açıktı. Sergiler, profesyonel fotoğrafçılar için çalışmalarının reklamını yapmak, satmak ve sipariş almak demekti. 1857’de İngiltere Manchester’de açılan “Art Treasures” sergisi ilk defa Rejlander ve çağdaşları için fotoğrafta sembolizmin mümkün olduğunu gösterebilecekleri bir fırsat oldu. Ve ilk defa fotoğraflar, istendiği gibi, resim ve heykellerle birlikte sergilendiler. Rejlander bu sergide birçok eserini sergiledi, ancak içlerinde en ünlüsü “Two Ways of Life”dır.

İskoçya’daki sergide Viktorya dönemi tutuculuğu ile, birçok kişi bu fotoğrafta sol tarafın kapatılması gerektiğini iddia etti. Ancak Kraliçe Viktorya Rejlander ‘in çektiği Prens Albert fotoğrafını satın alınca, Rejlander’in çalışmaları resmi yoldan dolaylı olarak onaylanmış oldu. Bu fotoğrafın 40 x 79 cm ve çok sayıda küçük kopyaları satıldı.

“Fading Away” Henry Peach Robinson ‘un 1858’de “The Photographic Societye of London”da sergilenen ilk eseridir. Aşık gençleri gösterir. Ölmüş bir genç kız üzgün akrabaları ile çevrelenmiştir. Bu fotoğraf daha sonra Avrupa’da ve Amerika’da sergilere katıldı. Bu fotoğrafı ile elde ettiği başarı, Robinson’ı 20 yıl boyunca, katılacağı sergilere çoklu baskı ile fotoğraflar yapması için cesaretlendirdi.

kidsCameron’un High-Art çalışmaları, 1860’larda “Photographic Society” tarafından sergilendi. Ressamlar ve eleştirmenlerden olumlu eleştiriler aldı. Elde ettiği bu başarıların sonraki çalışmaları üzerinde olumsuz etkisi olduğu gözlenmektedir. Sonraki kompozisyonlarında, (Faith, Hope and Charity and Rosebud Gardens of  Girls) gruplama ve denge eksiktir.

YÜKSEK SANAT DÖNEMİ ‘nin SONU

Pre-Raphealistler tarafından yapılan resimler, saygın ve etkili Kraliyet Akademisi sergilerinde ağırlıklı olarak yer almaktaydılar. Brotherhood aynı senelerde dağılmış olmasına rağmen, hala geçerliliğini sürdürüyordu. Sonunda, Yüksek Sanat Yaklaşımı ‘nın taklitçi yaratıcılığı ve geçmişe bağlılığı terkedildi.

http://www.vedatkonyali.com

YENİ AÇILACAK FOTOĞRAF EĞİTİMLERİ için TıKlAyInIz

Reklamlar
Comments
2 Responses to “FOTOĞRAF AKIMLARI – YÜKSEK SANAT DÖNEMİ (HIGH-ART) 1850 – 1870”
Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] akımları yazı dizimiz içerisinde aşağıdaki sıra ile inceleyeceğiz: ·         Yüksek Sanat Dönemi / Hareketi  (Hihg-Art Movement) ·         Resimselcilik (Pictorializm) […]

  2. […] Yüksek Sanat Dönemi / Hareketi  (Hihg-Art Movement) […]Yorum yapın / Your Comments

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: